donderdag 12 december 2013

Profilering

Oudste zit nu in groep 7, en ik zou geen Mammalien zijn als ik me al niet druk had gemaakt over het voortgezet onderwijs. Welke school dat moet worden, bijvoorbeeld. Een school die past bij zijn karakter, zijn vaardigheden en ambitiesEn bij die van dochter, want die mag twee jaar later natuurlijk ook. Een school waar geen uitschot zit, alleen maar nét zulke lieve leuke en slimme kinderen als de mijne, geen gedonder. En het moet een beetje aan te fietsen zijn natuurlijk. Ook belangrijk.

Dus ik onderwerp moeders in de buurt die al iets oudere kinderen hebben aan een kruisverhoor, heb open dagen in mijn agenda geschreven maar zou geen Mammalien zijn als ik niet ook al het hele internet heb doorzocht. Sites te over, al dan niet gevuld door de school zelf.

En dát is misschien juist wel het grootste probleem. Want wat zijn al die scholen léuk! De één nog leuker dan de ander. Profileert de één zich met een technasium, de ander is een cultuurschool met veel drama en muziek, ze bieden tweetalig onderwijs of ze "leren leerlingen hun hedendaagse oordelen te vergelijken met de oordelen in de mythen", zo las ik. Overal worden er uitdagende, veilige omgevingen geboden waar de leerlingen zich uitstekend kunnen ontplooien. Leren sámenwerken, in groepjes en met maatjes, van élkaar leren, er zijn zelfs vakken in het leven geroepen die kinderen leren zichzelf te kennen. En natuurlijk speelt ICT een zeer belangrijke rol in het geheel, alleen wordt meestal niet uitgelegd hoe dan. De gebouwen zijn recent vernieuwd, gezellig van sfeer, de reisjes naar het buitenland ontbreken niet en het loopt vol met mentoren en zorgcoördinatoren om je schatje op te vangen als het toch de weg kwijt mocht raken.

Ik krijg er een beetje hoofdpijn van. Wat een gedoe, hebben ze ook een gewone school zonder fratsen? Eentje waar ze gewoon netjes Nederlands en wiskunde leren, en zo mogelijk nog wat andere vakken waar je nog wat aan hebt later?

Maar dan zie ik opeens de site van onze eigen basisschool(*). Het is niet zomaar een basisschool, maar een zeer onderscheidende school  Ze zijn inmiddels gespecialiseerd in dyslexie en, zo lees ik, het anderhalfuurtje plusgroeppilot van afgelopen herfst is opeens een Programma voor Hoogbegaafden. Natuurlijk doen ze vooral ook heel veel leuke dingen buiten het gewone programma om, zo getuigen de flyers die in de buurt worden rondgedeeld om nieuwe zieltjes te werven. Er bestaat sinds kort zelfs een twitteraccount (#wassenneus #kijkonseensonderscheidendenleukzijn) waarop foto's van de kerstknutsels van de oudercommissie vol trots worden getoond. Zucht.

Gelukkig zijn ze niet alleen bij ons gek geworden, ik las in de krant van vanavond dat de school naast de onze net zo hard meedoet om onderscheidend en leuk en uitdagend te zijn.

Ik stop ermee, met die scholenzoektocht, we dobbelen er wel om over anderhalf jaar. Nu ga ik me maar eens verdiepen in zwemscholen in de buurt. Jongste is 4 en moet hoognodig zonder bandjes leren zwemmen. En dat hoeft echt niet leuk of uitdagend te zijn, als hij maar zo snel mogelijk leert hoe hij niet moet verzuipen.

(*) Onze school is een leuke school hoor, ooit dachten we zelfs dat ze een soort visie hadden. Maar hé, na zoveel jaar ben je er eigenlijk toch wel achter dat het allemaal niet zo bar veel uitmaakt in de praktijk en dat e.e.a. staat of valt met een goede leerkracht. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat maar horen!

Scoutingkamp

"Ik ga daar toch niet heen, he, mama, op zomerkamp?". Eh, ja, jongen. We hebben je ingeschreven. Je vond het weekendkamp laatst zo...